HABAIB & DAKWAH
(Oleh : Salman Al Farisi Ghozali)

Jangan kalian hakimi sikap mereka (Para Habaib) dalam berdakwah, kerena di dalam darah mereka mengalir darah Sayyidil Wujud Muhammad Bin Abdillah SAW.

Mereka tau kapan harus lembut kapan harus tegas, namun wajib kalian perhatikan baik baik : "Selama masih ada segala macam bentuk kezhaliman di depan mata mereka (Para Habaib), pantang bagi mereka untuk mundur selangkah kebelakang dan bersikap lunak sebagaimana yang telah dilakukan ole datuk datuk mereka".

Dan ingatlah betul betul Sabda datuk mereka yang diriwatkan oleh Al Imam An Naisaburi di dalam Kitab Mustadraknya 'ala Shohihaini dari Amr Bin Usman Bin Affan :

إن وليت من أمر الناس شيئا فأكرم قريشا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
من أهان قريشا أهانه الله عز وجل

Jika kamu diangkat untuk mengurusi urusan manusia, maka muliakanlah suku Quraisy karena aku mendengar Rasulallah saw bersabda :
"Siapa saja yang menghinakan suku Quraisy maka Allah 'Azza wa Jalla akan menghinakannya".


Penulis : Salman Al Farisi Ghozali
Kabid Penegakkan Khilafah
DPD FPI DKI Jakarta
Sebarkan Lewat:

Tambahkan Komentar:

0 komentar, tambahkan komentar Anda